Teckning
Blyerts, kol och krita

Grafiska blad
Egna tryck i handdrivna tryckpressar Upplagor om 5-20 exemplar

Måleri
Olja, akryl och akvarell